Hlavní obsah

přeložit

Vyskytuje se v

čeština: přeložit co do češtinyetw. ins Tschechische übersetzen

z, ze: přeložit co z ruštiny do němčinyetw. aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

überladen: Die Kisten müssen übergeladen werden.Bedny musí být přeloženy.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

umlegen: Der Polizist wurde umgelegt.Policista byl přeložen.