Hlavní obsah

z, ze

Předložka

 1. (zevnitř) ausvystoupit z vlakuaus dem Zug aussteigenz druhé rukyaus zweiter Hand
 2. (z prostoru, východiska ap.) von, auspozdrav z Berlínaein Gruß aus Berlinjít z prácevon der Arbeit weggehenz pravé stranyvon der rechten Seite
 3. (shora dolů) vonspadnout ze schodůvon der Treppe fallenjet z kopcebergab fahren
 4. (označuje původ, vznik) von, auspocházet z Moravyaus Mähren stammenJiří z PoděbradGeorg von Podiebrad
 5. (označuje zdroj) von, nach, inhrát z notvom Blatt/nach Noten spielen
 6. (označuje materiál ap.) ausvyřezat co ze dřevaetw. aus Holz schnitzen
 7. (označuje zdroj užitku, výdělku ap.) vonCo z toho máš?Was hast du davon?
 8. (označuje východisko změny ap.) aus, vonpřeložit co z ruštiny do němčinyetw. aus dem Russischen ins Deutsche übersetzenz otce na synavom Vater auf den Sohn
 9. (vyjadřuje čas. východisko) von, inz počátkuzu Beginn, anfangs
 10. (označuje prostředek, nástroj) mit, ausstřílet z pistolemit der Pistole schießen
 11. (označuje celek) vonnejstarší z dětídas älteste von den Kindern
 12. (označuje zbavení se) aus, vonpropustit koho ze službyj-n aus dem Dienst entlassen
 13. (označuje způsob činnosti) aus, vonsypat co z rukávuetw. aus dem Ärmel schüttelnznát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen
 14. (vyjadřuje příčinu, pohnutku) vor, vonnemoc z povolánídie Berufskrankheit