Hlavní obsah

schlagen

Slovesoschlägt, schlug, h./i. geschlagen

 1. bít, tlouci, (z)mlátitj-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličejeEr ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.
 2. sich schlagen bít se, rvát se, mlátit se
 3. (ro)zmlátit, zbít
 4. bouchnout, udeřit, tloucigegen die Tür schlagenbouchat na dveřemit der Faust auf den Tisch schlagentlouci pěstí do stolu
 5. vytlouci, vyrazit, vybouchat otvor do stěny ap.
 6. zatlouci, zabít, zabouchat hřebík do zdi ap.einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země
 7. vyrazit z ruky, omlátit, otlouci omítku ap.
 8. odpálit míč ap., srazit soupeře ap., rozbít vejce ap.
 9. (po)kácet, porazit
 10. (vy)šlehat, ušlehatSchaum schlagenšlehat pěnu
 11. třepotat, bít křídly
 12. bouchnout se, uhodit se, narazitmit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň
 13. uhodit, udeřit o blesku
 14. šlehat, vyrážet plameny ap.
 15. j-m auf etw. Akk projevit se, odrazit se komu na čem
 16. sich schlagen srazit se o páře ap.
 17. (o)balit, zabalit
 18. tlouci, bít, tepat o srdci ap.
 19. odbíjet, tlouci o hodinách
 20. porazit soupeře ap.

Vyskytuje se v

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

Kapital: Kapital aus etw. schlagenvytřískat z čeho kapitál

Kontor: ein Schlag ins Kontorrána pod pás

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco

Schaum: Schaum schlagenmít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat se

Schlag: Schlag auf Schlagráz na ráz

schlagen: sich schlagenbít se, rvát se, mlátit se

Schnippchen: j-m ein Schnippchen schlagenudělat komu čáru přes rozpočet

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

treffen: j-n trifft der Schlagkoho trefí šlak

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

Welle: Wellen schlagenbudit rozruch

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

k. o.: j-n k. o. schlagenknokautovat koho, porazit koho knokautem

Kreuz: j-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž

steif: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek do tuha

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

zuschlagen: přen. Das Schicksal schlug zu.Osud zasáhl.

Alarm: Alarm schlagenbít na poplach