Hlavní obsah

Ritter

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. rytíř šlechticj-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho
  2. zast.kavalír, džentlmen

Vyskytuje se v

bázeň: ein Ritter ohne Furcht und Tadelrytíř bez bázně a hany

bezhlavý: kopfloser Ritterbezhlavý rytíř

obnažit: Der Ritter entblößte sein Schwert.Rytíř obnažil svůj meč.

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho