Hlavní obsah

versetzen

Sloveso

  1. přemístit, přesadit na jiné místoeinen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu
  2. přeložit pracovně
  3. užívá se ve spojení s podstatným jménem a předložkou k opisu slovesa vyjadřujícího změnu stavuetw. in Bewegung versetzenuvést co do pohybuj-n in Unruhe versetzenzneklidnit kohoj-n in Begeisterung versetzennadchnout koho
  4. sich versetzen in j-n/etw. vžít se do koho/čeho
  5. zasadit, dátj-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho
  6. zastavit, dát do zástavyeinen Schmuck/eine Antiquität versetzenzastavit šperk/starožitnost
  7. zpeněžit kořist ap.
  8. (z)ředitWasser und Wein/mit Wein versetzenředit víno vodou

Vyskytuje se v

versetzen: sich versetzenin j-n/etw. vžít se do koho/čeho

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

uvrhnout: j-n in Verlegenheit versetzenuvrhnout koho do rozpaků

vžít se: Versetz dich in meine Lage (hinein).Vžij se do mé situace.

rána: j-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzenpřen. dát komu ránu pod pás

Berg: Berge versetzen könnenumět hory přenášet