Hlavní obsah

antworten

Vyskytuje se v

důvtipně: j-m auf etw. scharfsinnig antwortendůvtipně odpovědět komu na co

ihned: sofort antwortenodpovědět ihned

mít se: im Begriff sein zu antwortenmít se k odpovědi

odpovědět: auf einen Gruß antwortenodpovědět na pozdrav

okamžitě: j-m auf etw. sofort antwortenokamžitě odpovědět komu na co

po: Antwortet nacheinander.Odpovídejte jeden po druhém.

popletený: verworrene Antwortenpopletené odpovědi

povýšeně: j-m überheblich antwortenpovýšeně odpovědět komu

přesně: genau antwortenpřesně odpovědět

přímočaře: j-m geradlinig antwortenpřímočaře odpovědět komu

určitě: bestimmt antwortenurčitě odpovědět

zkrátka: in aller Kürze antwortenodpovědět zkrátka

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?