Hlavní obsah

odpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (slovy) die Antwort, die Erwiderung, die Entgegnungnechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassenpísemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwortžádat o odpověďum Antwort bitten
  2. přen.(reakce) die Antwort

Vyskytuje se v

dovolávat se: dovolávat se odpovědiauf die Antwort dringen

kladný: kladná odpověďeine positive Antwort

lakonický: lakonická odpověďeine lakonische Antwort

lapidární: lapidární odpověďlapidare Antwort

lítostný: lítostná odpověďeine reuige Antwort

mít se: mít se k odpovědiim Begriff sein zu antworten

negativní: negativní odpověďnegative Antwort

neslaný: taková neslaná odpověďso eine leere Antwort

odmítavý: odmítavá odpověďabschlagende Antwort

plácnout: plácnout odpověďmit einer Antwort herausplatzen

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

pohotový: pohotová odpověď na coschlagfertige Antwort auf etw.

popletený: popletené odpovědiverworrene Antworten

promptní: promptní odpověďprompte Antwort

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

rázný: rázná odpověďeine entschiedene Antwort

roztržitý: dát komu roztržitou odpověďj-m eine fahrige Antwort geben

spolknout: spolknout odpověďdie Antwort verschlucken

sugerovat: sugerovat komu odpověďj-m eine Antwort suggerieren

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

určitý: dát určitou odpověďeine bestimmte Antwort geben

vágní: vágní odpověďeine vage Antwort

vypáčit: vypáčit z koho odpověďaus j-m die Antwort herausholen

výstižný: výstižná odpověďeine treffende Antwort

vyštěknout: Vyštěkla svoji odpověď.Sie stieß ihre Antwort aus.

zavěsit: Bez odpovědi zavěsil.Er hat ohne Antwort aufgehängt.

zneklidnit: Jeho odpověď mě zneklidnila.Seine Antwort hat mich beunruhigt.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.