Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) die Frageústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragenpoložit otázku komuj-m eine Frage stellen
  2. (záležitost) die Frageklíčová otázkadie Schlüsselfragesporná otázkadie Zweifelsfrage

Vyskytuje se v

kabinetní: kniž. kabinetní otázkadie Kabinettsfrage

kontrolní: kontrolní otázkadie Kontrollfrage

kvízový: kvízové otázkydie Quizfragen

okruh: okruh témat/otázekder Themenkreis/Fragenkreis

podružný: podružná otázkadie Nebenfrage

testový: testová otázkadie Testfrage

zahřívací: přen. zahřívací otázkadie Aufwärmfrage

zjišťovací: zjišťovací otázkadie Entscheidungsfrage

aktuální: aktuální otázkyaktuelle Fragen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

jasný: jasná otázkaeine klare/deutliche Frage

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kopa: kopa otázekein Haufen Fragen

losovat: losovat si otázkydie Fragen ziehen

nadhodit: nadhodit otázkueine Frage aufwerfen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

neomalený: neomalené otázkyunverschämte Fragen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

osobní: osobní otázkaeine persönliche Frage

podivit se: podivit se nad otázkouüber die Frage staunen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

přisvědčit: přisvědčit na otázkudie Frage bejahen

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

sporný: sporná otázkaeine strittige Frage

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

vyhrknout: vyhrknout otázkumit einer Frage herausplatzen

vyzvat: Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zmást: Otázka ho zmátla.Die Frage hat ihn verwirrt.

zpřesnit: zpřesnit otázkudie Frage präzisieren

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.