Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) die Frageústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragenpoložit otázku komuj-m eine Frage stellen
  2. (záležitost) die Frageklíčová otázkadie Schlüsselfragesporná otázkadie Zweifelsfrage

Vyskytuje se v

kabinetní: kniž. kabinetní otázkadie Kabinettsfrage

kontrolní: kontrolní otázkadie Kontrollfrage

kvízový: kvízové otázkydie Quizfragen

okruh: okruh témat/otázekder Themenkreis/Fragenkreis

podružný: podružná otázkadie Nebenfrage

testový: testová otázkadie Testfrage

zahřívací: přen. zahřívací otázkadie Aufwärmfrage

zjišťovací: zjišťovací otázkadie Entscheidungsfrage

aktuální: aktuální otázkyaktuelle Fragen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

jasný: jasná otázkaeine klare/deutliche Frage

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kopa: kopa otázekein Haufen Fragen

losovat: losovat si otázkydie Fragen ziehen

nadhodit: nadhodit otázkueine Frage aufwerfen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

neomalený: neomalené otázkyunverschämte Fragen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

osobní: osobní otázkaeine persönliche Frage

podivit se: podivit se nad otázkouüber die Frage staunen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

přisvědčit: přisvědčit na otázkudie Frage bejahen

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

sporný: sporná otázkaeine strittige Frage

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

vyhrknout: vyhrknout otázkumit einer Frage herausplatzen

vyzvat: Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zmást: Otázka ho zmátla.Die Frage hat ihn verwirrt.

zpřesnit: zpřesnit otázkudie Frage präzisieren

stellen: položit komu otázku, zeptat se kohoj-m eine Frage stellen

als: Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.

Art: otázky všeobecného charakteruFragen (von) allgemeiner Art

auftauchen: Otázky se objevují.Fragen tauchen auf.

banal: klást komu banální otázkyj-m banale Fragen stellen

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

behelligen: obtěžovat koho otázkamij-n mit Fragen behelligen

durchdiskutieren: prodiskutovat otázkueine Frage durchdiskutieren

Frage: položit kolegovi otázkudem Kollegen eine Frage stellen

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

fraglich: řešit spornou otázkueine fragliche Frage lösen

häufig: často kladená otázkaeine häufig gestellte Frage

missverstehen: Špatně pochopila tvou otázku.Sie hat deine Frage missverstanden.

otázka: klíčová otázkadie Schlüsselfrage