Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) solcher, so ein, dergleichenNic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.
  2. jaký - takový (souvztažné) welcher - solcher, wie - soJaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.
  3. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) solcher
  4. hovor.(přibližně) etwa, circaJe to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

Vyskytuje se v

případ: in solchem Fallv takovém případě

neslaný: so eine leere Antworttaková neslaná odpověď

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

zahození: Solch ein Angebot ist nicht zu verachten.Taková nabídka není k zahození.

zblbnout: Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.U takové práce lehce zblbneš.

krám: Wie der Herr, so's Gescherr.Jaký pán, takový krám.

Quatsch: So ein Quatsch!Taková blbost!

Ärger: So ein Ärger!Taková mrzutost!

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

derartig: Derartige Kälte habe ich nicht erlebt!Takovou zimu jsem nezažil!

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

Lächerlichkeit: sich mit solchen Lächerlichkeiten nicht abgebennezabývat se takovými maličkostmi

reiten: Bei diesem Wetter reitet es sich gut.Při takovém počasí se dobře jezdí.

Scheiße: So eine Scheiße!Taková hovadina!

so: So ein Lügner!Takový lhář!

solcher, solche, solches: (ein) solches Vertrauentaková důvěra

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

zulassen: So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.

takový: Ich habe nichts dergleichen gesagt.Nic takového jsem neřekl.