Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) solcher, so ein, dergleichenNic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.
  2. jaký - takový (souvztažné) welcher - solcher, wie - soJaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.
  3. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) solcher
  4. hovor.(přibližně) etwa, circaJe to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

Vyskytuje se v

případ: v takovém případěin solchem Fall

neslaný: taková neslaná odpověďso eine leere Antwort

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zahození: Taková nabídka není k zahození.Solch ein Angebot ist nicht zu verachten.

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

krám: Jaký pán, takový krám.Wie der Herr, so's Gescherr.

Quatsch: So ein Quatsch!Taková blbost!

Ärger: So ein Ärger!Taková mrzutost!

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

derartig: Derartige Kälte habe ich nicht erlebt!Takovou zimu jsem nezažil!

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

Lächerlichkeit: sich mit solchen Lächerlichkeiten nicht abgebennezabývat se takovými maličkostmi

reiten: Bei diesem Wetter reitet es sich gut.Při takovém počasí se dobře jezdí.

Scheiße: So eine Scheiße!Taková hovadina!

so: So ein Lügner!Takový lhář!

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

solcher, solche, solches: (ein) solches Vertrauentaková důvěra

solcher, solche, solches: solch ein Tagtakový den

solcher, solche, solches: Solch eine Frechheit!Taková drzost!

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

zulassen: So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.