Hlavní obsah

beschaffen

Sloveso

  • opatřit, sehnat, obstarat peníze ap.Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

Přídavné jméno

  • uzpůsobený materiál ap.Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

Vyskytuje se v

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...