Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) solcher, so ein, dergleichenNic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.
  2. jaký - takový (souvztažné) welcher - solcher, wie - soJaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.
  3. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) solcher
  4. hovor.(přibližně) etwa, circaJe to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

Vyskytuje se v

případ: v takovém případěin solchem Fall

neslaný: taková neslaná odpověďso eine leere Antwort

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zahození: Taková nabídka není k zahození.Solch ein Angebot ist nicht zu verachten.

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

krám: Jaký pán, takový krám.Wie der Herr, so's Gescherr.