Hlavní obsah

vystihnout

Dokonavé sloveso

  1. (přesně vyjádřit) fassen, treffen, einfangenTakový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.To jsi dobře vystihl.Du hast es gut getroffen.
  2. (vytušit, postřehnout) erfassen, spürenvystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

Vyskytuje se v

erfassen: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.