Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben

jasně: jasně se vyjádřitsich deutlich ausdrücken

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken

vděk: vyjádřit (svůj) vděk(seinen) Dank abstatten

abfällig: vyjádřit se o kom opovržlivěsich über j-n abfällig äußern

stellen: vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit coj-n/etw. in Frage stellen

undeutlich: neurčitě se vyjádřitsich undeutlich ausdrücken

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

Bedauern: vyjádřit (své) politování nad čím(sein) Bedauern über etw. ausdrücken

bekunden: vyjádřit komu (svou) soustrastj-m sein Beileid bekunden

bestimmt: Musí se vyjádřit jasněji.Er muss sich bestimmter ausdrücken.

Dank: vyjádřit komu svůj díkj-m seinen Dank ausdrücken

erklären: Vyjádři se jasněji!Erkläre dich deutlicher!

fassen: slovy vyjádřit své myšlenkyseine Gedanken in Worte fassen

Meinung: nemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemuzu etw. keine Meinung haben

Prozent: vyjádřit v procentech coetw. in Prozenten ausdrücken

tun: vyjádřit seeine Äußerung tun

undifferenziert: všeobecně se vyjádřit o čemsich undifferenziert über etw. äußern

vyjádřit: vyjádřit svůj názorseine Meinung äußern