Hlavní obsah

fassen

Sloveso

  1. uchopit, popadnout, chytit, vzítdas Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenkuj-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku
  2. irgendwohin sáhnout kam na kamna ap.nach einem Glas fassensáhnout po sklenici
  3. (po)lapit, chytit, dopadnout zloděje ap.
  4. zapadnout, držet, zachytit se
  5. kniž.zachvátit, pojmout zděšení ap.
  6. dostat příděl(em) jídlo, munici ap.
  7. pojmout, obsáhnout, mít kapacitu o stadionu ap.Der Tank fasst 50 Liter.Nádrž pojme 50 litrů.
  8. vyjádřit, vyslovitseine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenkyetw. in Verse fassenvyjádřit co ve verších
  9. kniž.etw. Akk pochopit co, porozumět čemu
  10. sich fassen vzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.Fassen Sie sich!Uklidněte se!

Vyskytuje se v

Gelegenheit: chytit příležitost za pačesydie Gelegenheit beim Schopf(e) fassen

Schopf: popadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.j-n beim Schopf fassen/packen

anfassen: Chyťte se za ruce.Fasst euch an.

beschlagen: přibít obruč(e) na sudein Fass mit Reifen beschlagen

Fass: narazit sudein Fass anstechen

gewichtig: učinit závažné rozhodnutíeinen gewichtigen Entschluss fassen

Mut: získat (nové) odhodlání(neuen) Mut fassen

odvaha: nabýt odvahyMut fassen

chytit: Chytl ji za ruku.Er fasste sie bei der Hand.

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

odvalit: odvalit sud do sklepadas Fass in den Keller wälzen

rám: zasadit do rámu coetw. in einen Rahmen fassen

sud: natáhnout víno ze suduWein vom Fass abziehen

točit: točit pivo ze suduBier vom Fass zapfen

vrah: dopadnout vrahaeinen Mörder fassen

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zloděj: Chyťte zloděje!Fasst den Dieb!

pačesy: popadnout příležitost za pačesyeine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packen

fassen: vzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.sich fassen