Hlavní obsah

krátce

Příslovce

  1. (délkově) kurz
  2. (časově) kurzkrátce řečenokurz gesagt/gefasstkrátce předtímkurz vorher

Vyskytuje se v

dlouhý: dlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

košile: košile s krátkým rukávemdas Kurzarmhemd

krátký: tech. krátké vlnydie Kurzwellen

předtím: krátce předtímkurz vorher

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

krátký: krátká přestávkaeine kurze Pause

nato: krátce natokurz darauf

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

krátký: být krátký na koho/cogegen j-n/etw. nicht ankommen, j-m/etw. nicht beikommen

krátký: mít krátkou paměťein kurzes Gedächtnis haben

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Weg: auf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Ärmel: ein Kleid mit kurzen Ärmelnšaty s krátkými rukávy

aufflammen: Ein Feuerzeug flammte kurz auf.Zapalovač krátce vzplanul.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

vorher: kurz vorherkrátce předtím