Hlavní obsah

krátce

Příslovce

  1. (délkově) kurz
  2. (časově) kurzkrátce řečenokurz gesagt/gefasstkrátce předtímkurz vorher

Vyskytuje se v

dlouhý: dlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

košile: košile s krátkým rukávemdas Kurzarmhemd

krátký: tech. krátké vlnydie Kurzwellen

předtím: krátce předtímkurz vorher

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

nato: krátce natokurz darauf

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

vzhlédnout: Krátce vzhlédla od snídaně.Sie sah kurz vom Frühstück auf.

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst