Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) suchenhledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen
  2. (byt ap.) suchenhledat nový byteine neue Wohnung suchenhledat informace na internetuInformationen im Internet suchenhledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen
  3. (pátrat po někom) suchen, fahnden nach j-mhledat viníkanach dem Schuldigen suchen

Vyskytuje se v

druh: hledat životního druhaeinen Lebenspartner suchen

internet: hledat co na internetuetw. im Internet suchen

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

slovník: hledat ve slovníkuim Wörterbuch nachschlagen

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

seno: hledat jako jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen

Karte: etw. auf der Karte suchenhledat co na mapě

Akte: in einer Akte suchenhledat ve spisu

fragen: Hat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

Internet: im Internet surfen/einkaufen/suchensurfovat/nakupovat/hledat na internetu

Job: Für die Ferien suche ich mir einen Job.Na prázdniny si hledám brigádu.

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

Nähe: j-s Nähe suchenhledat čí blízkost

Register: j-n/etw. im alphabetischen Register suchenhledat koho/co v abecedním rejstříku

Schutz: Schutz suchenhledat ochranu

Suche: auf der Suche nach einem Job seinhledat si práci

suchen: j-n polizeilich suchen lassennechat koho hledat policií

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

suchen: im Wald Pilze/Erdbeeren suchenhledat v lese houby/jahody

suchen: Die Polizei sucht noch nach dem Täter.Policie ještě hledá pachatele.

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

umtun: sich nach einem Job umtunhledat práci

Vorwand: einen Vorwand für etw. suchenhledat záminku pro co

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.