Hlavní obsah

hledání

Vyskytuje se v

druh: hledat životního druhaeinen Lebenspartner suchen

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

slovník: hledat ve slovníkuim Wörterbuch nachschlagen

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

seno: hledat jako jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen

Karte: hledat co na mapěetw. auf der Karte suchen

Akte: hledat ve spisuin einer Akte suchen

fragen: Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?Hat jemand nach mir gefragt?

frei: hledat volné parkovací místoeinen freien Parkplatz suchen

Internet: surfovat/nakupovat/hledat na internetuim Internet surfen/einkaufen/suchen

Job: Na prázdniny si hledám brigádu.Für die Ferien suche ich mir einen Job.

nachdem: Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.

Nähe: hledat čí blízkostj-s Nähe suchen

Register: hledat koho/co v abecedním rejstříkuj-n/etw. im alphabetischen Register suchen

Schutz: hledat ochranuSchutz suchen

Suche: hledat si práciauf der Suche nach einem Job sein

suchen: nechat koho hledat policiíj-n polizeilich suchen lassen

Trost: hledat/najít útěchu v čemin etw. Trost suchen/finden

umtun: hledat prácisich nach einem Job umtun

Vorwand: hledat záminku pro coeinen Vorwand für etw. suchen