Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (skupina stejných věcí ap.) die Art, die Sorteling. druhy slovdie Wortarten
  2. (taxonomická jednotka) die Art, die Spezies
  3. (typ, charakter) die Artjídla všech druhůGerichte aller Art

Vyskytuje se v

druh: die Wortartenling. druhy slov

slovní: die Wortartling. slovní druh

písmo: die Schrifthöhe/Schriftartvelikost/druh písma

splývat: Manche Vogelarten verschmelzen mit der Umgebung.Některé druhy ptáků splývají s okolím.

vymřelý: ausgestorbene Tierartenvymřelé druhy živočichů

živočich: bedrohte Tierartenohrožené druhy živočichů

ansiedeln: eine Tierart in Europa ansiedelnusídlit živočišný druh v Evropě

Art: Gemüse aller Art(en)zelenina všeho druhu

Sorte: eine billige Sorte Teelevný druh čaje