Hlavní obsah

písmo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (systém grafických znaků) die Schriftarabské/čínské písmoarabische/chinesische Schriftslepecké písmodie Blindenschrift
  2. (notové) die Schrift
  3. (rukopis) die (Hand)Schrifthůlkové písmodie Blockschrifttiskací písmodie Druckschrift
  4. (druh písma) die Schrift, das Schriftbildvelikost/druh písmadie Schrifthöhe/Schriftartozdobné písmodie Zierschrift
  5. Písmo kniž.(Bible) die Heilige Schrift, die Bibel

Vyskytuje se v

klínový: die Keilschrifthist. klínové písmo

latinský: die Lateinschriftlatinské písmo

ležatý: die Kursivschriftležaté písmo

ozdobný: die Zierschriftozdobné písmo

sklon: die Schriftneigungsklon písma

slepecký: die Blindenschriftslepecké písmo

tiskací: die Druckschrifttiskací písmo

typ: der Schrifttyptyp písma

vzor: das Schriftmustervzor písma

značkový: die Zeichenschriftznačkové písmo

doktorský: unleserliche Arztschriftnečitelné doktorské písmo

kostrbatý: eine zittrige Schriftkostrbaté písmo

patkový: die Serifen-Schriftpolygr. patkové písmo

roztahovat: die Schrift in die Breite ziehenhovor. roztahovat písmo

tučný: etw. fett druckentisknout tučným písmem co

Schrift: seine Schrift verstellenzměnit své písmo

Schriftzug: deutliche Schriftzügezřetelné písmo

písmo: die Blindenschriftslepecké písmo