Hlavní obsah

písmo

Vyskytuje se v

klínový: die Keilschrifthist. klínové písmo

latinský: die Lateinschriftlatinské písmo

ležatý: die Kursivschriftležaté písmo

ozdobný: die Zierschriftozdobné písmo

sklon: die Schriftneigungsklon písma

slepecký: die Blindenschriftslepecké písmo

tiskací: die Druckschrifttiskací písmo

typ: der Schrifttyptyp písma

vzor: das Schriftmustervzor písma

značkový: die Zeichenschriftznačkové písmo

doktorský: unleserliche Arztschriftnečitelné doktorské písmo

kostrbatý: eine zittrige Schriftkostrbaté písmo

patkový: die Serifen-Schriftpolygr. patkové písmo

roztahovat: die Schrift in die Breite ziehenhovor. roztahovat písmo

tučný: etw. fett druckentisknout tučným písmem co

Schrift: seine Schrift verstellenzměnit své písmo

Schriftzug: deutliche Schriftzügezřetelné písmo

písmo: die Blindenschriftslepecké písmo