Hlavní obsah

sotva

Příslovce

  1. (s obtížemi) kaum, gerade nochSotva tam došel.Er ist dorthin gerade noch gekommen.
  2. (nepatrně) kaum, fast nichtsotva znatelná značkaein kaum merkbares Kennzeichen
  3. (nedávno) kaum, gerade erst

Spojka

  • kaum, gerade erstSotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

Částice

Vyskytuje se v

dovléct se: Er schleppte sich kaum zum Bett hin.Sotva se dovlekl k posteli.

potácet se: Er taumelt beinahe vor Müdigkeit.Únavou se sotva potácí.

sotva: Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.

ukousat: Ich kann das Fleisch kaum zerbeißen.Sotva to maso ukoušu.

znatelný: ein kaum merkbares Lächeln im Gesichtsotva znatelný úsměv na tváři

popadat: kaum noch japsen könnenpřen. sotva popadat dech

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

dass: kaum dasssotva že...

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné