Hlavní obsah

slovník

Vyskytuje se v

frekvenční: das Frequenzwörterbuchling. frekvenční slovník

kapesní: das Taschenwörterbuchkapesní slovník

nářeční: das Mundartwörterbuchnářeční slovník

překladový: zweisprachiges Wörterbuchpřekladový slovník

příruční: das Handwörterbuchpříruční slovník

výkladový: das Bedeutungswörterbuchling. výkladový slovník

akademický: akademisches Wörterbuchakademický slovník

dívat se: oft im Wörterbuch nachschlagenčasto se dívat do slovníku

elektronický: ein elektronisches Wörterbuchelektronický slovník

jednodílný: einbändiges Wörterbuchjednodílný slovník

multilicence: die Multilizenz für die neue Wörterbuch-Versionmultilicence na novou verzi slovníku

ozvučený: ein vertontes Wörterbuchozvučený slovník

einarbeiten: fehlende Stichwörter in ein Wörterbuch einarbeitenzapracovat do slovníku chybějící hesla

slovník: deutsch-englisches Wörterbuchněmecko-anglický slovník