Hlavní obsah

dívat se

Nedokonavé sloveso

  1. (hledět) sehen, schauen, blickendívat se do zrcadlain den Spiegel schauen
  2. (sledovat) sehen, verfolgendívat se na televizifernsehen
  3. (hledat) suchen
  4. přen.(na problém ap.) (an)sehendívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen
  5. (do knihy ap.) hineinsehen, nachschlagenčasto se dívat do slovníkuoft im Wörterbuch nachschlagen

Vyskytuje se v

druhý: Sie haben sich gegenseitig angesehen.Dívali se jeden na druhého.

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

mimo: seitwärts guckendívat se mimo

odstup: das Bild mit Abstand betrachtendívat se na obraz z odstupu

okno: aus dem Fenster schauendívat se z okna

optimisticky: optimistisch in die Zukunft blickendívat se optimisticky do budoucnosti

romanticky: j-n/etw. romantisch anschauendívat se na koho/co romanticky

seshora: herabsehendívat se seshora

shora: Er schaut auf jeden von oben herab.Dívá se na každého shora.

ven: zum Fenster hinausschauendívat se ven (z okna)

zblízka: etw. aus der Nähe betrachtendívat se zblízka na co

zdola: von unten hinaufschauendívat se zdola nahoru

zpátky: zurückschauendívat se zpátky

zvysoka: j-n/etw. von oben herab anschauendívat se na koho/co zvysoka

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

nachschauen: dem abfahrenden Auto nachschauendívat se za odjíždějícím autem

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

scheel: j-n scheel ansehendívat se na koho nevraživě

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

sehen: aus dem Fenster/in die Sonne sehendívat se z okna/do slunce

dívat se: in den Spiegel schauendívat se do zrcadla