Hlavní obsah

hledět

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co ungeachtet etw. Gen

nehledě: nehledě kk čemu abgesehen von etw.

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

lačně: lačně hledět na koho/coj-n/etw. gierig anschauen

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

strnule: strnule hledět na koho/coj-n starr anschauen

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

unbeschadet: unbeschadet des Widerspruchesnehledě na námitku

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

sehen: zum Himmel sehenhledět do nebe

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky