Hlavní obsah

dívat se

Nedokonavé sloveso

  1. (hledět) sehen, schauen, blickendívat se do zrcadlain den Spiegel schauen
  2. (sledovat) sehen, verfolgendívat se na televizifernsehen
  3. (hledat) suchen
  4. přen.(na problém ap.) (an)sehendívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen
  5. (do knihy ap.) hineinsehen, nachschlagenčasto se dívat do slovníkuoft im Wörterbuch nachschlagen

Vyskytuje se v

druhý: Dívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

mimo: dívat se mimoseitwärts gucken

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

okno: dívat se z oknaaus dem Fenster schauen

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

romanticky: dívat se na koho/co romantickyj-n/etw. romantisch anschauen

seshora: dívat se seshoraherabsehen

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

ven: dívat se ven (z okna)zum Fenster hinausschauen

zblízka: dívat se zblízka na coetw. aus der Nähe betrachten

zdola: dívat se zdola nahoruvon unten hinaufschauen

zpátky: dívat se zpátkyzurückschauen

zvysoka: dívat se na koho/co zvysokaj-n/etw. von oben herab anschauen

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

nachschauen: dem abfahrenden Auto nachschauendívat se za odjíždějícím autem

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

scheel: j-n scheel ansehendívat se na koho nevraživě

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

sehen: aus dem Fenster/in die Sonne sehendívat se z okna/do slunce