Hlavní obsah

ansehen

Slovesosieht an, a, e

  1. j-n/etw. (po)dívat se na koho/co na řečníka ap., prohlížet (si) koho/co budovu ap.Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!sich eine Stadt ansehenprohlížet si město
  2. etw. Akk dívat se na co, sledovat film ap., prohlížet si co nový byt ap.
  3. sich ansehen vypadat, zdát seDas sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.
  4. j-m etw. Akk (z)pozorovat, vidět co na kom
  5. als j-n/etw. vidět jako koho/co, dívat se jako na koho/co, považovat za koho/co posuzovat, hodnotit

Vyskytuje se v

Seite: j-n von der Seite ansehendívat se na koho svrchu

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

feindselig: j-n feindselig ansehennenávistně se na koho dívat

Gegend: sich die Gegend ansehenprohlédnout si krajinu

scheel: j-n scheel ansehendívat se na koho nevraživě

spöttisch: j-n spöttisch ansehenposměšně si prohlížet koho

verstohlen: j-n verstohlen ansehennenápadně si prohlížet koho