Hlavní obsah

versehen

Slovesoversieht, a, e

  1. zaopatřit, zásobit, vybavitj-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi
  2. opatřit, vybaviteinen Text mit Anmerkungen versehenopatřit text poznámkami
  3. sich versehen přehlédnout se
  4. zanedbat péči ap.
  5. sich versehen zmýlit sesich beim Ausfüllen eines Formulars versehenzmýlit se při vyplňování formuláře

Das, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Versehen: aus Versehennedopatřením, omylem

razítko: etw. mit einem Stempel versehenopatřit co razítkem

doprovázet: Der Text ist mit Illustrationen versehen.Text doprovázejí ilustrace.

pocukrovat: Aus Versehen überzuckerte er seine Suppe.Omylem si pocukroval polévku.

vysvětlivka: einen Text mit Erläuterungen versehenopatřit text vysvětlivkami

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi