Hlavní obsah

aussehen

Slovesosieht aus, a, e

  1. vypadat zdravě ap.Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.
  2. nach etw. vypadat, jevit se na/jako coEs sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!
  3. mit j-m/etw. irgendwie vypadat s kým/čím jak
  4. řidč.nach j-m/etw. vyhlížet koho/co hosty ap.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Elend: aussehen wie das leibhaftige Elendvypadat jako chodící mrtvola

apart: apart aussehenvypadat půvabně

ausgemergelt: ausgemergelt aussehenvypadat vyhuble

beknackt: beknackt aussehenvypadat přiblble

absolut: absolut unmöglich aussehenvypadat absolutně nemožně

appetitlich: appetitlich aussehenvypadat chutně

betrübt: betrübt aussehenvypadat zasmušile

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

fesch: fesch aussehenvypadat hezky

fremdartig: fremdartig aussehenvypadat cize

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

grotesk: grotesk aussehenvypadat směšně

niedlich: niedlich aussehenvypadat roztomile

schlampig: schlampig aussehenvypadat neupraveně

seltsam: seltsam aussehenvypadat podivuhodně/zvláštně

sympathisch: sympathisch aussehenvypadat sympaticky

verhärmt: verhärmt aussehenvypadat ztrápeně

verheult: verheult aussehenvypadat ubrečeně

mladistvý: jugendliches Aussehenmladistvý vzhled

zmoklý: wie ein begossener Pudel aussehenbýt jako zmoklá slepice

bledě: blass aussehenvypadat bledě

důležitě: wichtig aussehenvypadat důležitě

estetický: ästhetisches Aussehenestetický vzhled

chorobně: krank aussehenvypadat chorobně

komicky: komisch wirken/aussehenpůsobit/vypadat komicky

křehce: zerbrechlich aussehenvypadat křehce o nádobě

mladě: jung aussehenvypadat mladě

moderně: modern aussehendmoderně vypadající

ohavně: scheußlich aussehenohavně vypadat

pažitka: den Schnittlauch aussähenvyset pažitku

provokativní: provozierendes Aussehenprovokativní vzhled

šeredně: hässlich aussehenvypadat šeredně

úhledný: ein elegantes Aussehenúhledný vzhled

vypadat: Es ist nicht, wonach es aussieht!To není (tak), jak to vypadá!

vzhled: j-n dem Aussehen nach beurteilenposuzovat koho podle vzhledu

zanedbaně: vernachlässigt aussehenvypadat zanedbaně

zděsit se: Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.Zděsil se, jak špatně vypadá.

zdravě: gesund aussehenvypadat zdravě

hromádka: wie ein Häufchen Unglück aussehenvypadat jako hromádka neštěstí

vystřižený: wie aus dem Modejournal aussehenbýt jako vystřižený ze žurnálu

zelí: wie eine Vogelscheuche aussehenbýt jako strašák do zelí

aussehen: wie ein Stück Malheur aussehenvypadat jako hromádka neštěstí