Hlavní obsah

moderně

Vyskytuje se v

moderní: moderní trendder Modetrend

moderně: moderně vypadajícímodern aussehend

vyzbrojit: vyzbrojit továrnu moderními strojidie Fabrik mit modernen Maschinen ausrüsten

zmoct: Moderní léky hodně zmůžou.Moderne Medikamente vermögen viel.

zrod: zrod moderní vědydie Genese der modernen Wissenschaft

modern: Široké sukně nejsou moderní.Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.