Hlavní obsah

modern

Vyskytuje se v

modern: Široké sukně nejsou moderní.Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.

moderně: moderně vypadajícímodern aussehend

moderní: moderní oblečení/účesmoderne Bekleidung/Frisur

práchnivět: Dřevo práchniví.Das Holz modert.

vyzbrojit: vyzbrojit továrnu moderními strojidie Fabrik mit modernen Maschinen ausrüsten

zmoct: Moderní léky hodně zmůžou.Moderne Medikamente vermögen viel.

zrod: zrod moderní vědydie Genese der modernen Wissenschaft