Hlavní obsah

dumm

Přídavné jménodümmer, dümmst-

  1. hloupý, tupý student ap.ein dummes Gesicht machenhloupě se (za)tvářitSie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka
  2. hloupý, bláhový, pošetilý přístup, důvěra ap.dumme Witze machendělat hloupé vtipy
  3. hovor.nesmyslný, hloupý, nelogický pomluva, výmluva ap.hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny
  4. hovor.nepříjemný, hloupý, divný zážitek, událost ap.

Vyskytuje se v

dumm: dumm aus dem Anzug guckenčumět jak tele na nový vrata

Kartoffel: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.

Polizei: dümmer sein, als die Polizei erlaubtbýt hloupější než zdrávo

Zeug: dummes Zeug redenmluvit blbosti

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

etwas: So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

schwatzen: dummes Zeug schwatzenžvanit hlouposti

selber: Du bist selber dumm!Ty sám jsi hloupý!

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

unwissend: dumm und unwissend seinbýt hloupý a neznalý

blbnout: Mit dem Alter wird er dumm.K stáru blbne.

dělat se: sich dumm stellendělat se hloupým

hloupě: nach etw. dumm fragenhloupě se ptát na co

hloupý: Du bist eine dumme Gans!zhrub. Ty jsi hloupá husa!

hlupák: j-n für dumm verkaufendělat z koho hlupáka

navrch: Er ist dumm und noch dazu frech.Je hloupý a navrch ještě drzý.

říkat: dummes Zeug redenříkat hlouposti

skopičina: dumme Streiche machendělat skopičiny

slepice: Sie ist ein dummes Huhn!Je to blbá slepice!

tlach: dummes/sinnloses Geredehloupé/nesmyslné tlachy

ten, ta, to: Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).Čím (je) starší, tím (je) hloupější.

August: dummer Augustšašek, klaun