Hlavní obsah

dumm

Přídavné jménodümmer, dümmst-

  1. hloupý, tupý student ap.ein dummes Gesicht machenhloupě se (za)tvářitSie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka
  2. hloupý, bláhový, pošetilý přístup, důvěra ap.dumme Witze machendělat hloupé vtipy
  3. hovor.nesmyslný, hloupý, nelogický pomluva, výmluva ap.hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny
  4. hovor.nepříjemný, hloupý, divný zážitek, událost ap.

Vyskytuje se v

August: dummer Augustšašek, klaun

Kartoffel: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.

Polizei: dümmer sein, als die Polizei erlaubtbýt hloupější než zdrávo

Zeug: dummes Zeug redenmluvit blbosti

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

etwas: So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

schwatzen: dummes Zeug schwatzenžvanit hlouposti

selber: Du bist selber dumm!Ty sám jsi hloupý!

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

unwissend: dumm und unwissend seinbýt hloupý a neznalý

blbnout: K stáru blbne.Mit dem Alter wird er dumm.

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

hloupě: hloupě se ptát na conach etw. dumm fragen

hloupý: zhrub. Ty jsi hloupá husa!Du bist eine dumme Gans!

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

hloupý: udělat hloupou chybu v čemin etw. einen dummen Fehler machen

hloupý: hloupá situaceeine dumme Situation

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

říkat: říkat hloupostidummes Zeug reden

skopičina: dělat skopičinydumme Streiche machen

slepice: Je to blbá slepice!Sie ist ein dummes Huhn!

tlach: hloupé/nesmyslné tlachydummes/sinnloses Gerede

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).