Hlavní obsah

schwatzen

Vyskytuje se v

bavit se: Schwatz nicht!, Halt den Mund!hovor. Nebav se!

řečnit: Schwatze nicht und arbeite!Neřečni a pracuj!

vyškemrat: Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.Vyškemrala od táty stovku.

schwatzen: dummes Zeug schwatzenžvanit hlouposti