Hlavní obsah

schwatzen

Vyskytuje se v

bavit se: hovor. Nebav se!Schwatz nicht!, Halt den Mund!

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

vyškemrat: Vyškemrala od táty stovku.Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.