Hlavní obsah

dazu

Příslovce

  1. k tomu, při tom k této věci, k tomuto stavu, průběhu ap.Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.
  2. kromě toho, (ještě) k tomu, a ještě (navíc)Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.
  3. na to, k tomu, o tom, v tom ohledně této věci, záležitosti ap.Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

Vyskytuje se v

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

imstande: Dazu bin ich nicht imstande.Toho nejsem schopný.

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

dodat: Was ist dazu hinzuzufügen?Co k tomu dodat?

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

mít: Ich habe dazu etwas zu sagen.Mám k tomu co říct.

navíc: und (noch) dazua (ještě) navíc

navrch: Er ist dumm und noch dazu frech.Je hloupý a navrch ještě drzý.

propůjčit se: Dazu würde ich mich nie hergeben.K tomu bych se nikdy nepropůjčil.

přimět: Was hat dich dazu bewogen?Co tě k tomu přimělo?

housle: Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

dazu: Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.