Hlavní obsah

rechnen

Sloveso

  1. počítat na kalkulačce ap.eine Aufgabe rechnenpočítat úlohu
  2. počítat, odhadovat hodinu na cestu ap.
  3. zu etw. připočítat, započítat k čemuDazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.
  4. mit etw. počítat s čím, předpokládat co, domnívat se co
  5. zu etw., unter etw. Akk počítat, řadit koho k čemu, mezi co, považovat koho za co
  6. auf j-n/etw. počítat s kým/čím, spolehnout se na koho/co na něčí diskrétnost ap.
  7. mit j-m/etw. počítat s kým/čím s nejhorším ap.mit allem rechnenpočítat se vším

Vyskytuje se v

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

rechnen: eine Aufgabe rechnenpočítat úlohu

neúspěch: mit einem Misserfolg rechnenpočítat s neúspěchem

počet: Er ist im Rechnen gut.Je dobrý v počtech.

počítat: die Gleichungen rechnenpočítat rovnice

předhonit: Niemand überholt sie im Rechnen.V počítání ji nikdo nepředhoní.

reálně: real mit etw. rechnenreálně počítat s čím

Pfennig: mit jedem Pfennig rechnen (müssen)(muset) počítat každou korunu