Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) zählenpočítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen
  2. (rovnici ap.) rechnen, berechnenpočítat rovnicedie Gleichungen rechnen
  3. (přihlížet k něčemu) rechnenpočítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnenS tím se počítá.Damit wird gerechnet.
  4. (spoléhat na někoho) zählen auf j-nPočítám s tebou!Ich zähle auf dich!
  5. počítat (si) (účtovat) (sich) rechnen

Vyskytuje se v

neúspěch: počítat s neúspěchemmit einem Misserfolg rechnen

očko: počítat očka při pletenídie Maschen beim Stricken zählen

reálně: reálně počítat s čímreal mit etw. rechnen