Hlavní obsah

soudit

Vyskytuje se v

bescheiden: Ihm war kein Erfolg beschieden.Úspěch mu nebyl souzen.

betrachten: Wie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

charakterlich: j-n charakterlich beurteilenkoho soudit/posuzovat podle charakteru

danach: danach zu urteilensoudě podle toho