Hlavní obsah

sitzen

Vyskytuje se v

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

Fett: im Fett sitzenmít se jako prase v žitě

Geldbeutel: auf dem Geldbeutel sitzensedět na penězích být lakomý

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nadel: (wie) auf Nadeln sitzensedět jako na trní/jehlách

Ohr: auf den Ohren sitzensedět si na uších

Pulverfass: auf einem Pulverfass sitzensedět na sudu střelného prachu

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

sitzen: auf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzenna čem sedět jak kvočna na vejcích

Tinte: in der Tinte sitzenbýt v pěkné kaši/bryndě

trocken: auf dem Trock(e)nen sitzenbýt na mizině bez peněz

Wurm: Da ist/sitzt der Wurm drin.Tady něco neklape/nehraje.

an: an der Bar sitzensedět u baru

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny

Klemme: in der Klemme sitzenbýt v bryndě

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

unter: unter einem Baum sitzensedět pod stromem

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

Hexenkessel: sport. im Hexenkessel sitzensedět v kotli

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

Sitz: Sein Sitz ist leer.Jeho sedadlo je volné.

Untersuchungshaft: in Untersuchungshaft sitzensedět ve vyšetřovací vazbě

Zwickmühle: in der Zwickmühle sein/sitzenbýt v bryndě

Affe: einen Affen (sitzen) habenmít opici být opilý