Hlavní obsah

Bank

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. banka
  2. bank v hazardní hře

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. die Bank sprengen rozbít bank

Vyskytuje se v

auf: auf der Bankna lavici

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

bewilligen: Die Bank hat mir einen Kredit bewilligt.Banka mi schválila úvěr.

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

liegen: Das Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.

ritzen: Buchstaben in eine Bank ritzenvyrýt písmena do lavice

sparen: das Geld bei einer Bank sparenspořit peníze u banky

banka: národní bankadie Nationalbank

banka: Světová bankadie Weltbank

banka: krevní bankadie Blutbank

centrální: ekon. centrální bankadie Zentralbank

depozitní: depozitní bankadie Depositenbank

devizový: devizová bankadie Devisenbank

diskrétní: diskrétní zóna v bancediskrete Zone in der Bank

emisní: emisní bankadie Emissionsbank

hypoteční: hypoteční bankadie Hypothekenbank

investiční: investiční bankadie Investitionsbank

mezibankovní: mezibankovní úvěrder Bank-zu-Bank-Kredit

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

ředitel: ředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

ústřední: ústřední bankadie Zentralbank

banka: otevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnen

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

guvernér: guvernér centrální bankyein Gouverneur der Zentralbank

pobočka: pobočka státní bankyeine Zweigstelle der Staatsbank

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

vloupat se: vloupat se do bankyin eine Bank einbrechen

vypůjčit si: vypůjčit si peníze z bankysich das Geld bei der Bank leihen

zvednout se: zvednout se z lavicesich von einer Bank erheben