Hlavní obsah

bewilligen

Sloveso

  • povolit, schválit návrh ap.Die Bank hat mir einen Kredit bewilligt.Banka mi schválila úvěr.