Hlavní obsah

banka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní ústav) die Bankotevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnennárodní bankadie NationalbankSvětová bankadie Weltbank
  2. (lékařská) die Bankkrevní bankadie Blutbank
  3. (databanka) die Datenbank, die Datei

Vyskytuje se v

centrální: ekon. centrální bankadie Zentralbank

depozitní: depozitní bankadie Depositenbank

devizový: devizová bankadie Devisenbank

diskrétní: diskrétní zóna v bancediskrete Zone in der Bank

emisní: emisní bankadie Emissionsbank

hypoteční: hypoteční bankadie Hypothekenbank

investiční: investiční bankadie Investitionsbank

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

ředitel: ředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

ústřední: ústřední bankadie Zentralbank

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

guvernér: guvernér centrální bankyein Gouverneur der Zentralbank

pobočka: pobočka státní bankyeine Zweigstelle der Staatsbank

vloupat se: vloupat se do bankyin eine Bank einbrechen

vypůjčit si: vypůjčit si peníze z bankysich das Geld bei der Bank leihen

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

bewilligen: Die Bank hat mir einen Kredit bewilligt.Banka mi schválila úvěr.

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

liegen: Das Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.

sparen: das Geld bei einer Bank sparenspořit peníze u banky