Hlavní obsah

centrální

Přídavné jméno

  1. (položený ve středu) zentral, Zentral-centrální EvropaZentraleuropa
  2. (ústřední) zentral, Zentral-ekon. centrální bankadie Zentralbank

Vyskytuje se v

evidence: das Zentralregistercentrální evidence

kartotéka: die Zentralkarteicentrální kartotéka

guvernér: ein Gouverneur der Zentralbankguvernér centrální banky

centrální: die Zentralbankekon. centrální banka