Hlavní obsah

ředitel

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Direktor(školy) der Rektorkoho jmenovat ředitelemj-n zum Direktor ernennengenerální ředitelder Generaldirektorředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

Vyskytuje se v

podnikový: der Betriebsdirektorpodnikový ředitel

jmenovat: j-n zum Direktor ernennenjmenovat ředitelem koho

plazit se: vor dem Direktor kriechenplazit se před ředitelem

rozházet: Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.Nesmím si to rozházet u ředitele.

služební: Der Direktor ist dienstlich unterwegs.Ředitel je na služební cestě.

stát se: Direktor werdenstát se ředitelem

vlichotit se: sich beim Direktor einschmeichelnvlichotit se do přízně ředitele

zmocnění: eine vom Direktor erteilte Bevollmächtigungzmocnění udělené ředitelem

anmelden: sich beim Direktor anmelden lassennechat se ohlásit u ředitele

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Feind: Er hat sich den Direktor zum Feinde gemacht.Znepřátelil si ředitele.

machen: j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho

stürzen: den Direktor stürzensesadit ředitele

zitieren: Die Studenten wurden zum Direktor zitiert.Studenti byli předvoláni k řediteli.

ředitel: der Generaldirektorgenerální ředitel