Hlavní obsah

jmenovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (vypočítat) nennen, aufzählen
  2. (do funkce ap.) ernennen, benennenjmenovat ředitelem kohoj-n zum Direktor ernennen
  3. (uvést jménem) nennen, angebenjmenovat spoluviníkydie Komplizen nennen

Vyskytuje se v

soudce: j-n zum Richter ernennenjmenovat koho soudcem

jakže: Wie heißt er denn?Jakže se jmenuje?

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

občan: j-n zum Ehrenbürger ernennenkoho jmenovat čestným občanem

ředitel: j-n zum Direktor ernennenkoho jmenovat ředitelem

vláda: eine Regierung ernennenjmenovat vládu

zástupce: Er ernannte ihn zu seinem (Stell)Vertreter.Jmenoval ho svým zástupcem.

Kaiser: j-n zum Kaiser ernennenjmenovat koho císařem

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

ernennen: j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

machen: j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho

Richter: j-n zum Richter ernennenjmenovat koho soudcem

Stellvertreter: einen Stellvertreter ernennenjmenovat zástupce

jmenovat: j-n zum Direktor ernennenjmenovat ředitelem koho