Hlavní obsah

jmenovaný

Vyskytuje se v

soudce: jmenovat koho soudcemj-n zum Richter ernennen

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jmenovat: jmenovat ředitelem kohoj-n zum Direktor ernennen

jmenovat: jmenovat spoluviníkydie Komplizen nennen

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

jmenovat se: Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?

občan: koho jmenovat čestným občanemj-n zum Ehrenbürger ernennen

ředitel: koho jmenovat ředitelemj-n zum Direktor ernennen

shora: shora jmenovaný uchazečder obengenannte Bewerber

vláda: jmenovat vládueine Regierung ernennen

zástupce: Jmenoval ho svým zástupcem.Er ernannte ihn zu seinem (Stell)Vertreter.

Kaiser: j-n zum Kaiser ernennenjmenovat koho císařem

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

ernennen: j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

heißen: Wie heißt du?Jak se jmenuješ?

machen: j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho

Richter: j-n zum Richter ernennenjmenovat koho soudcem

Stellvertreter: einen Stellvertreter ernennenjmenovat zástupce