Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

dávka: určit dávkydie Rationen bestimmen

příslovečný: příslovečné určenídie Adverbialbestimmung

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

určit: určit směrdie Richtung angeben

lokal: příslovečné určení místaeine lokale Umstandsbestimmung

Modus: určit způsob jednáníden Modus der Verhandlung bestimmen

určení: příslovečné určenívětný člen die (adverbiale) Bestimmung