Hlavní obsah

daný

Přídavné jméno

  1. (výchozí) gegebendané slovogegebenes Wort
  2. (uvedený, existující) gegebendaný od Bohavon Gott gegebenza daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

Vyskytuje se v

dát: dát sik jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku nichts kommen* lassen*

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

bába: dát komu babuj-n abschlagen

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bezpočetný: bezpočetný daveine zahllose Menschenmenge

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

gól: dát gólein Tor erzielen

chladit: dát chladitkalt stellen

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

instrukce: dát instrukceInstruktionen ausgeben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

nahoru: dát ruce nahorudie Hände hochnehmen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nářez: dát komu pořádný nářezj-m eine Tracht Prügel verabreichen

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dobro: dát k dobru historkueine Geschichte zum Besten geben

dohromady: dát dohromady co s čímetw. mit etw. zusammenbringen

hlava: dát hlavy dohromadydie Köpfe zusammenstecken

index: dát koho/co na indexj-n/etw. auf den Index setzen

kopačka: přen. dát komu kopačkyj-m den Laufpass geben

koš: dát komu košemj-m einen Korb geben

načas: dát si načassich Zeit lassen

Ade: dát komu sbohemj-m Ade sagen

ergreifen: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

fristgemäß: komu dát výpověď ve lhůtěj-m fristgemäß kündigen

Fußtritt: kopnout koho, dát/uštědřit komu kopanecj-m einen Fußtritt geben/versetzen

geben: dát komu ještě jednu šancij-m noch eine Chance geben

gehen: dát do pořádkuin Ordnung gehen

halb: dát co půl na půletw. halb und halb geben

Hieb: uhodit koho, dát komu ránuj-m einen Hieb geben

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben

Hülle: zabalit, dát do obalu coetw. in eine Hülle tun

Impuls: dát komu/čemu nové podnětyj-m/etw. neue Impulse geben

Karte: dát komu svou navštívenkuj-m seine Karte geben

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

Klammer: dát slovo do závorkyein Wort in Klammern setzen

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

Kommando: dát povel ke střelbědas Kommando zum Schießen geben

Kündigung: dát komu okamžitou výpověďj-m eine sofortige Kündigung geben

Lektion: dát komu lekcij-m eine Lektion erteilen

liefern: dát důkaz pro co, dokázat coeinen Beweis für etw. liefern

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

schachmatt: dát komu šachmatj-n schachmatt setzen

sein: co se dá čekatetw. ist zu erwarten

setzen: dát se do pohybusich in Bewegung setzen

daný: dané slovogegebenes Wort

sinnfällig: jasně dát najevo coetw. sinnfällig zum Ausdruck bringen

stellen: dát komu co k dispozicij-m etw. Akk zur Verfügung stellen

Tor: dát brankuein Tor schießen

Umlauf: dát co do oběhuetw. Akk in Umlauf bringen

ungenau: dát komu nepřesnou informacij-m eine ungenaue Auskunft geben

Versprechen: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

Wort: dát/dodržet/porušit své slovosein Wort geben/halten/brechen

Zeichen: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

Ablage: dát šaty do poličkyKleider in die Ablage bringen

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

Anstoß: dát podnět k čemuden Anstoß zu etw. geben

Arbeit: dát se do prácesich an die Arbeit machen

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

Auskunft: dát komu špatnou informacij-m (eine) falsche Auskunft geben

Bad: dát si koupelein Bad nehmen

Befehl: dát komu rozkazj-m einen Befehl geben/erteilen

beflügeln: povzbudit/dát křídla čí fantaziij-s Fantasie beflügeln

begreifen: To se nedá pochopit!Das begreife, wer will!

beschaffen: Tento artikl se dal těžko sehnat.Der Artikel war schwer zu beschaffen.

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

bestreiten: To tvrzení se nedá popřít.Die Behauptung lässt sich nicht bestreiten.

Bewegung: Auto se dalo do pohybu.Das Auto setzte sich in Bewegung.

bieten: Kdo dá více?Wer bietet mehr?

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

darangehen: Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

Druck: dát co do tiskuetw. in (den) Druck geben

Ehrenwort: dát komu čestné slovo na coj-m sein Ehrenwort auf etw. Akk geben

einklammern: dát slovo/písmeno do závorekein Wort/einen Buchstaben einklammern

einlassen: dát se do hovorusich in ein Gespräch einlassen

einlegen: dát vložky do holínekSohlen in die Stiefel einlegen

einrahmen: dát zarámovat obrazein Bild einrahmen lassen

erklären: To se dá lehce vysvětlit na příkladu.Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.

erlernbar: Tento jazyk se dá snadno naučit.Diese Sprache ist leicht erlernbar.

erschließen: Z toho se dá vyvodit, že ...Daraus ist zu erschließen, dass ...

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

Gegenverkehr: dát přednost protijedoucím vozidlůmdem Gegenverkehr Vorrang gewähren

genießbar: Ten salám se už nedá jíst.Die Salami ist nicht mehr genießbar.

Gespräch: dát se do hovoru/řeči se sousedemmit dem Nachbarn ins Gespräch kommen

ihm: Dám mu knihu.Ich gebe ihm das Buch.

ihresgleichen: Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.

interpretieren: Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.

Kleinigkeit: dát si něco malého (k jídlu)hovor. eine Kleinigkeit essen

kosten: dát komu co ochutnatj-m etw. zu kosten geben

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

kurz: dát k dispozici krátký přehledeine kurze Übersicht zur Verfügung stellen

dodatečný: dodatečný výkladeine nachträgliche Ausdeutung