Hlavní obsah

Impuls

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. impulz, podnět, nápadj-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty
  2. nutkání, popud, impulzetw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Vyskytuje se v

podnět: být podnětem k čemuder Impuls zu etw. sein

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben