Hlavní obsah

Idee

Vyskytuje se v

Idee: fixe Ideefixní idea, utkvělá představa často chybná

der, die, das: Das ist die Idee!To je nápad!

glühen: Sie glüht für ihre Idee.Je zapálená pro svou ideu.

löblich: Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.

restlos: Er war von deiner Idee restlos begeistert.Byl tvým nápadem naprosto nadšen.

sprühen: přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.Jen srší dobrými nápady.

übernehmen: von j-m eine Idee übernehmenpřevzít nápad od koho

Vater: přen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenky

myšlenka: slawische Ideeslovanská myšlenka

představa: eine fixe Idee habenmít utkvělou představu

báječný: eine tolle Idee habenmít báječný nápad

idea: die Idee der Gerechtigkeitidea spravedlnosti

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

nápad: Hast du vielleicht eine Idee?Máš snad nějaký nápad?

nosný: die tragende Idee eines Romansnosná myšlenka románu

obrovský: eine riesige Ideeobrovský nápad

planout: Er glühte für seine Idee.Plál pro svou myšlenku.

prima: tolle Ideeprima nápad

přebrat: Sie übernahm seine Idee.Přebrala jeho myšlenku.

schválit: eine Idee gutheißenschválit nápad

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

utkvělý: eine fixe Ideeutkvělá představa

vnuknout: j-m eine gute Idee eingebenvnuknout komu dobrý nápad

vyfouknout: Er hat mir meine Idee geklaut.Vyfoukl mi moji myšlenku.

vymluvit: Wir müssen ihn von der Idee abbringen.Musíme mu ten nápad vymluvit.

získat: Leute für eine gute Idee gewinnenzískat lidi pro dobrou myšlenku

fix: eine fixe Ideeutkvělá představa