Hlavní obsah

Vater

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. otec biologickýpřen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenkyj-s leiblicher Vaterčí vlastní otec
  2. otec, ochránce chudých ap.
  3. náb.Otec, Bůh
  4. kniž. zast.předkové, praotcidas Land der Väterzemě předků

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

duchovní: duchovní otecgeistlicher Vater

otec: Svatý otecder Heilige Vater

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

být: Otec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

otec: být celý otecganz der Vater sein

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

přísný: přísný otecein strenger Vater

rozhněvaný: rozhněvaný oteczorniger Vater

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vyškemrat: Vyškemrala od táty stovku.Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

otec: Přání bývá otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

euer: euer Vaterváš otec

geraten: Sie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

kneifen: vor dem Vater kneifenzdekovat se před otcem, pláchnout otci

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.