Hlavní obsah

Vater

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. otec biologickýpřen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenkyj-s leiblicher Vaterčí vlastní otec
  2. otec, ochránce chudých ap.
  3. náb.Otec, Bůh
  4. kniž. zast.předkové, praotcidas Land der Väterzemě předků

Vyskytuje se v

aufnehmen: Otec zvedl dítě do náručí.Der Vater nahm das Kind auf.

der, die, das: Otec spí.Der Vater schläft.

euer: váš oteceuer Vater

geraten: Podobá se otciSie gerät nach dem Vater.

gleichen: Nepodobá se svému otci.Er gleicht seinem Vater nicht.

herantragen: přednést prosbu otcieine Bitte an den Vater herantragen

kneifen: zdekovat se před otcem, pláchnout otcivor dem Vater kneifen

kommen: Choval se ke svému otci drze.Er kam seinem Vater frech.

überragen: Je o hlavu vyšší než otec.Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.

verweisen: Otec vytýkal chlapci jeho chování.Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.

was: Čím je tvůj otec?Was ist dein Vater?

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

duchovní: duchovní otecgeistlicher Vater

otec: Svatý otecder Heilige Vater

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

být: Otec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

přísný: přísný otecein strenger Vater

rozhněvaný: rozhněvaný oteczorniger Vater

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vyškemrat: Vyškemrala od táty stovku.Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

Vater: čí vlastní otecj-s leiblicher Vater